Hallucinogener

LSD, meskalin, psilocybin och PCP är narkotika som kallas hallucinogener. De ger speciella effekter som liknar en del psykotiska fenomen. De förvrider sinnesintrycken och framkallar hallucinationer; upplevelser som känns verkliga men inte är det.

Hallucinogener brukar delas in i två huvudgrupper:

  • Naturliga, från svampar och andra växter. De vanligaste är meskalin, från Peyote-kaktusen, och psilocybin från svampar.
  • Syntetiska, som är tillverkade i laboratorium. De vanligaste är LSD, DOM, MDA och PCP - som ofta kallas angel dust eller ängladamm.


LSD förekommer som små microtabletter eller på små läskpappersbitar med tryckta motiv, ofta i starka färger. PCP är ett vattenlösligt, vitt pulver som är kemiskt framställt.

LSD och PCP får effekter redan i mycket små doser och kan leda till psykisk förvirring. Preparaten har kraftiga effekter på psyket. Det är riskabelt att experimentera med hallucinogena droger, framför allt om man har ett känsligt psyke. Hjärnan påverkas av LSD så att tanke- och uppfattningsförmågan förändras.

Så här påverkas kroppen

En dos LSD som sväljs tar kroppen upp inom fem minuter. Den psykiska effekten kommer snabbt, efter 30-90 minuter, och varar i 8-12 timmar. Hörsel, smak, lukt och känsel förstärks. Man tror att man kan se ljud, höra färger och känna lukten av ljud. Missbrukaren förlorar sin självuppfattning och får en känsla av upplösningstillstånd.

Vanliga fysiska symptom är förstorade pupiller, illamående, rodnad, höjt blodtryck och ökad hjärtverksamhet, darrningar, svaghet, yrsel och frossbrytningar. Det tar minst 3-4 dagar att återhämta sig helt.

Långvarigt bruk av LSD leder framförallt till psykoser, svåra depressioner och förändrad uppfattningsförmåga. Efter en LSD-psykos kan missbrukaren få en svår depression med självmordsrisk.

Många hallucinogena droger har effekter, som man inte räknar med. Flash-backs, eller återtrippar, kan komma oväntat, utan att missbrukaren tagit drogen. LSD-effekten, till exempel, är ofta negativ, och kan innehålla skräckbilder av verkligheten och ge ångest och panik.

Lagstiftning

LSD, PCP, meskalin och psilocybin är narkotikaklassade. Det är olagligt att köpa, använda eller överhuvud taget inneha narkotika, att sälja, byta, låna ut eller ge bort narkotika som gåva. Det är också olagligt att odla eller framställa narkotika på något annat sätt. Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.

Straffet för narkotikabrott sätts efter hur allvarligt brottet är. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid mer allvarliga brott döms alltid till fängelse, i normalfallet till maximalt tre år. Om brottet anses grovt, blir domen fängelse i lägst två och högst tio år.

Hallucinogener är även kallat för:
A, Acid, Angel dust, Lysergsyredietylamid, Magiska svampar, Meskalin, PCP, Psilocybin, Svamp, Syra, Ängladamm

Källa:
CAN